Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Provedena su usklađenja svota poreza na kuće za odmor na području Grada Slavonskog Broda zbog uvođenja eura.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise