Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

Datum: 08.07.2020, Srijeda
NN br. 78/2020

U Odluci o porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 27/20. i »Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec« br. 1/20.) mijenja se članak 7. i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.«

Ova Odluka stupa na snagu 8. srpnja 2020. godine.

Povratak na nove propise