Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

Datum: 09.10.2020, Petak
NN br. 110/2020

U Odluci o porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 27/20. i 78/20.) mijenja se članak 10. i glasi:

»Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim članka 3. i 4. Odluke kojima je propisana visina stope prireza porezu na dohodak.

Odredbe članka 3. i 4. Odluke stupaju na snagu i primjenjuju se od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je predmetna odluka objavljena u »Narodnim novinama«.«

Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2020.

Povratak na nove propise