Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina

Datum: 15.01.2020, Srijeda
NN br. 5/2020

      Odlukom su izmijenjene određene odredbe Odluke o porezima Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/17. i 14/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise