Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Dubrava

Datum: 27.12.2010, Ponedjeljak
NN br. 146/2010

U čl. 3. Odluke o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 109/02.), mijenja se st. 1. i glasi:
»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%«.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

Povratak na nove propise