Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 27.05.2020, Srijeda
NN br. 62/2020

U Odluci o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20.) u točki II. stavku 1. riječ: »nedjelje,« briše se.

U stavku 3. riječi: »Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima« zamjenjuju se riječima: »Blagdanima i neradnim danima«.

Ova Odluka stupa na snagu 27. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise