Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 10.06.2020, Srijeda
NN br. 67/2020

U Odluci o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20., 62/20. i 64/20.) u točki II. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 10. lipnja 2020. godine.

Povratak na nove propise