Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

Datum: 05.01.2012, Četvrtak
NN br. 3/2012

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Nar. nov., br. 83/09. i 3/11.), u t. VII. riječi: »31. prosinca 2011. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2012. godine«.

Ova Odluka stupa na snagu 5. siječnja 2012.

Povratak na nove propise