Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2011. godinu

Datum: 11.05.2011, Srijeda
NN br. 53/2011

Tarifa za transport nafte naftovodom Jadranskog naftovoda d.d. Zagreb, za pravne i fizičke osobe iznosi:

– za korisnike usluga transporta nafte naftovodom koji koriste naftovod duljine uključivo do 20 km i obalne terminale, koji se u Tarifnom sustavu za transport nafte naftovodom označavaju oznakom R1, tarifa iznosi 19,96 kuna po toni (kuna/t);
– za korisnike usluga transporta nafte naftovodom koji koriste naftovod duljine iznad 20 km, obalne i kopnene terminale, koji se u Tarifnom sustavu za transport nafte naftovodom označavaju oznakom R2, tarifa iznosi 24,29 kuna po toni na 100 km (kuna/t 100 km).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom (Nar. nov., br. 57/07.).

Ova Odluka stupa na snagu 11. svibnja 2011.

Povratak na nove propise