Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Datum: 18.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 83/2022

Odlukom se propisuju obveznici te sadržaj, način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja tržišta stranih sredstava plaćanja.

Posljednje podatke u skladu s Odlukom o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja (Nar. nov., br. 101/15.) obveznici iz te Odluke dužni su dostaviti HNB-u 2. siječnja 2023. za izvještajni datum 30. prosinca 2022. te ta Odluka prestaje važiti s 3. siječnjem 2023.

Prve podatke iz ove Odluke banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 3. siječnja 2023. za izvještajni datum 2. siječnja 2023.

Ova Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise