Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva kod Hrvatske narodne banke koja se ne odnose na operacije monetarne politike

Datum: 15.09.2023, Petak
NN br. 107/2023

Odlukom se utvrđuju kamatne stope koje se ne odnose na operacije monetarne politike, a po kojima Hrvatska narodna banka obračunava i plaća odnosno naplaćuje kamate na novčana sredstva koja se kod nje drže.

Ova Odluka stupa na snagu 23. rujna 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise