Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog

Datum: 07.04.2021, Srijeda
NN br. 36/2021

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope i visina lokalnih poreza Grada Jastrebarskog i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Porezi Grada Jastrebarskog su:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na kuće za odmor.

Stopa prireza porezu na dohodak ostaje ista kao i ranije te iznosi 9 %.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. travnja 2021. godine, osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koja stupa na snagu 1. svibnja 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise