Odluka o lokalnim porezima Grada Korčule

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Lokalni porezi Grada Korčule su:

  1. prirez porezu na dohodak (6 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 %)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise