Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Datum: 09.10.2020, Petak
NN br. 110/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Brela.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Brela i Odluka o porezu na korištenje javnih površina Općine Brela (Glasnik – službeno glasilo Općine Brela, br. 2/19.) i Odluka o lokalnim porezima Općine Brela (Glasnik – službeno glasilo Općine Brela, br. 7/20.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise