Odluka o lokalnim porezima Općine Lovinac

Datum: 08.02.2023, Srijeda
NN br. 14/2023

Općini Lovinac pripadaju sljedeći porezi:

– prirez porezu na dohodak (8 % - kao i ranije)

– porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)

– porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise