Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik

Datum: 20.01.2023, Petak
NN br. 8/2023

Općini Poličnik pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  2. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stup na snagu 28. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise