Odluka o lokalnim porezima Općine Trpanj

Datum: 17.05.2023, Srijeda
NN br. 52/2023

Lokalni porezi Općine Trpanj su:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise