Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2012. godinu

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

Banka skrbnik za poslove skrbništva u 2012. ostvaruje pravo na naknadu od 0,1% godišnje od ukupne imovine mirovinskog fonda.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Povratak na nove propise