Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Datum: 25.03.2020, Srijeda
NN br. 36/2020

      Odlukom se utvrđuje namjena korištenja sredstava i odgoda plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a slijedom Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine.

      Ova Odluka stupa na snagu 25. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise