Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću

Datum: 20.07.2012, Petak
NN br. 82/2012

Tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač RH, te trgovačkim društvima u kojima je RH većinski ili pretežiti vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela, nije dopušteno angažirati temeljem ugovora fizičke i pravne osobe za obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama prema definiranim ciljnim skupinama ili javnostima.
Iznimno, uz prethodnu suglasnost Vlade RH koja se utvrđuje posebnom odlukom, za PR poslove temeljem ugovora mogu se angažirati fizičke i pravne osobe izvan svojega sustava, samo kada se radi o projektima, programima i aktivnostima većeg opsega i gospodarskog značaja. Ova Odluka stupa na snagu 20. srpnja 2012.

Povratak na nove propise