Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Datum: 24.12.2020, Četvrtak
NN br. 145/2020

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit za 2021. godinu iznosi 3 %.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2020. godine.

Povratak na nove propise