Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz čl. 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2023. godinu iznosi 2,4 %.

Prema tome, kamatna stopa od 2,4 % godišnje u 2023. godini u poreznom se smislu smatra:

a) najmanjom kamatom stopom koju bi trebao obračunati poduzetnik kada daje zajmove povezanim osobama koje su nerezidenti te

b) najvišom kamatnom stopom koju poduzetniku na primljeni zajam obračunavaju povezane osobe koje su nerezidenti.

Navedena pravila primjenjuju se i na zajmove između povezanih osoba koje su rezidenti ako jedna od povezanih osoba ima:

– povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobitak po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobitak, ili

– u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Povratak na nove propise