Odluka o objavljivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe

Datum: 01.01.2012, Nedjelja
NN br. 1/2012

Ova Odluka je donesena na temelju čl. 5. i čl. 39., st. 2., toč. 11. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. i čl. 16., toč. 29. Statuta Hrvatske revizorske komore.

Ovaj Kodeks je na snazi od 1. siječnja 2011., ranija primjena je dopuštena, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise