Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Odlukom se utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 1,9% osnovnog osobnog odbitka sukladno Zakonu o porezu na dohodak odnosno 76,00 kn.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 141/15., 124/19. i 36/20.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise