Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Odlukom se utvrđuju obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Komorski doprinos u 2023. godini plaća se u paušalnoj svoti koja iznosi 10,09 eura mjesečno (1,9 % osnovnog osobnog odbitka).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise