Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

Datum: 17.02.2012, Petak
NN br. 19/2012

Ovom se Odlukom određuju uvjeti za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima RH ima dionice ili udjele.

Ova Odluka stupa na snagu 17. veljače 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise