Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Datum: 08.11.2019, Petak
NN br. 108/2019

      Odlukom se određuje visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima.

      Naknada iz točke I. ove Odluke iznosi 3,00 kn po članu obveznog mirovinskog fonda.

      Obračun naknade iz ove Odluke obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Povratak na nove propise