Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 25.04.2020, Subota
NN br. 51/2020

S obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, obustavlja:

– javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu i

– javni međunarodni i međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu.

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa (Nar. nov., br. 34/20. i 48/20.) stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 25. travnja 2020., a primjenjuje se od 27. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise