Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik

Datum: 20.01.2012, Petak
NN br. 9/2012

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza i prireza na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Općine Ervenik.

Općini Ervenik pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
4. Porez na tvrtku naziv
5. Porez na korištenje javnih površina

Ova Odluka stupa na snagu 28. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise