Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

Datum: 02.11.2022, Srijeda
NN br. 128/2022

Općinski porezi Općine Biskupija su:

  1. prirez porezu na dohodak (4% kao i do sada),
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuću za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu od 1. prosinca 2022. godine. Ova Odluka može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise