Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum

Datum: 28.10.2022, Petak
NN br. 126/2022

Porezi Općine Breznički Hum su:

  1. prirez porezu na dohodak (3 % kao i do sada)
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2022. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise