Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Datum: 29.09.2021, Srijeda
NN br. 106/2021

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Civljane, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima.

Općinski porezi Općine Civljane su:

  1. prirez porezu na dohodak – u visini od 5 %,
  2. porez na potrošnju – u visini od 3 %,
  3. porez na kuću za odmor u visini od 10,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise