Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

Ovom se Odlukom određuju općinski porezi, kao prihodi Općine Gornji Kneginec, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Gornji Kneginec slobodno raspolaže.

Ovom odlukom propisuju se sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Ova odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise