Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Općinski porezi su:

  1. porez na potrošnju (3 %)
  2. porez na kuće za odmor
  3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise