Odluka o Općinskim porezima Općine Kamanje

Datum: 28.10.2022, Petak
NN br. 126/2022

Na području Općine Kamanje uvode se sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (10 % kao i do sada),
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor i
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. prosinca 2022. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise