Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet

Datum: 28.09.2022, Srijeda
NN br. 113/2022

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Prgomet.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju (3 %)
  2. Porez na kuće za odmor
  3. Porez na korištenje javnih površina.

Povratak na nove propise