Odluka o općinskim porezima Općine Šestanovac

Datum: 28.09.2022, Srijeda
NN br. 112/2022

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Šestanovac.

Općinski porezi su:

  1. Porez na potrošnju
  2. Porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise