Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Datum: 23.12.2022, Petak
NN br. 152/2022

Porezi Općine Brinje su:

  1. prirez porezu na dohodak (7 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise