Odluka o općinskim porezima Općine Vrbanja

Datum: 25.11.2022, Petak
NN br. 138/2022

Općinski porezi Općine Vrbanja su:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (2 %)
  3. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2022. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise