Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje

Datum: 19.05.2021, Srijeda
NN br. 53/2021

Odlukom se utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Zadvarje.

Prema ovoj Odluci na području Općine Zadvarje plaćaju se porez na potrošnju (u visini od 3 %) i porez na kuće za odmor (godišnje u svoti od 15,00 kn/m2 korisne površine).

Ova odluka stupa na snagu 1. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise