Odluka o oslobađanju obveze plaćanja članarine

Datum: 12.01.2022, Srijeda
NN br. 5/2022

Ovom se Odlukom oslobađaju obveze plaćanja članarine, članice Hrvatske gospodarske komore koje temeljem Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, Klasa: 023-02/20-01/08, urbroj: 311-02-00-00/090-20-4, od 7. prosinca 2020. godine, čine prvu grupu članica, u razdoblju od 1. siječnja do 3. siječnja 2022. godine.

Povratak na nove propise