Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Datum: 03.12.2020, Četvrtak
NN br. 134/2020

Odlukom se ovlašćuju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba da zakupnike i korisnike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba (dalje: zakupnici) oslobode obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje u kojem je zakupnicima bio obustavljen rad i obavljanje djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih nakon 1. studenoga 2020 te da ostale zakupnike koji su imali pad prihoda od 60 % i veći u razdoblju od 1. prosinca pa sve dok su na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obustavi rada oslobode obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu prethodne godine.

Oslobođenje s osnove pada prihoda primjenjivat će se samo na one zakupnike koji su zadržali sve radnike, koji su kod njih bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac traži oslobođenje, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu.

Ova Odluka stupa na snagu 5. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise