Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 26.09.2012, Srijeda
NN br. 106/2012

  • Ova Odluka stupa na snagu 26. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise