Odluka o porezima Grada Pleternice

Datum: 09.12.2020, Srijeda
NN br. 136/2020

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pleternica, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Vrste poreza koji pripadaju Gradu Pleternici:

1. porez na potrošnju,

2. porez na korištenje javnih površina.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o porezima Grada Pleternice (Sl. gl. Grada Pleternice, br. 04/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 17. prosinca 2020., a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine. U skladu s ovom Odlukom ukida se prirez porezu na dohodak za Grad Pleternicu od 1. siječnja 2021. godine.

Ova Odluka može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise