Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda

Datum: 12.11.2021, Petak
NN br. 121/2021

Odlukom se utvrđuje vrste, stope i visine lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Slavonskom Brodu te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Prirez porezu na dohodak ostaje isti (6 %).

Ova Odluka stupa na snagu 20. studenoga 2021., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2021. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise