Odluka o porezima Općine Hrvace

Datum: 15.01.2020, Srijeda
NN br. 5/2020

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza Općine Hrvace, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokanim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

      Porezi Općine Hrvace su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor.

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Hrvace objavljena u Službenom glasniku Općine Hrvace br. 3/01. i Nar. nov., br. 02/01.

     Ova Odluka stupa na snagu 18. prosinca 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise