Odluka o porezima Općine Murter – Kornati

Datum: 23.04.2021, Petak
NN br. 43/2021

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Murter – Kornati, stope u visine poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Prirez porezu na dohodak i dalje se plaća po stopi od 8 %, a porez na potrošnju po stopi od 3 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1 siječnja 2022. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. svibnja 2021. godine. Odluka se može vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise