Odluka o porezima Općine Tinjan

Datum: 04.01.2023, Srijeda
NN br. 2/2023

Općini Tinjan pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 %)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise