Odluka o porezima Općine Tribunj

Datum: 12.08.2020, Srijeda
NN br. 91/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza te stope i visina poreza koji pripadaju Općini Tribunj.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj (Nar. nov., br. 77/17. i 128/17., Službeni glasnik Općine Tribunj, br. 6/17. i 12/17.).

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise