Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 08.04.2020, Srijeda
NN br. 43/2020

     Odlukom se uređuje poseban način rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

     Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage:

  • Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (Nar. nov., br. 35/20.) i
  • Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 (Nar. nov., br. 38/20.).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise